โรคใบด่างมันสำประหลัง โรคไหม้ข้าว/ไหม้คอรวง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
     
เพลี้ยกระโดดหลังขาว แมลงวันผลไม้ในมะม่วง โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด
     
โรคใบจุดตากบผักสลัด โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง