โรคใบด่างมันสำประหลัง โรคไหม้ข้าว/ไหม้คอรวง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
     
   
เพลี้ยกระโดดหลังขาว